Uppsala Hiss har blivit införlivat i KONE. Läs nedan för mer info.

Uppsala Hiss har blivit införlivat i KONE.

Införlivandet av Uppsala Hiss i KONE stärker närvaron och erbjudandet i regionen inom service och modernisering av hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar.
Vi kommer att fortsätta erbjuda er en lokal och personlig service samtidigt som vi fullt ut kan erbjuda det bredare utbud som finns på KONE. Den mångåriga erfarenhet och höga kompetens som idag finns inom både Uppsala Hiss och KONE finns sida vid sida med digitalisering och smart teknologi.
Varmt välkomna att kontakta oss på KONE!

Hemsida: Kone.se

KONE kundcenter:
Tel: 0771-50 00 00
E-post: kundcenter@kone.com

Kontaktuppgifter

Din tidigare kontaktperson kommer att jobba kvar även på KONE, nu med en KONE-mailadress!
Numera skriver du till förnamn.efternamn@kone.com (tex. johan.norling@kone.com), eller ringer till KONEs kundcenter för att nå den du vill få tag på.