Statligt stöd för förbättringar och installation av hissar

Statligt stöd för förbättringar och installation av hissar

2018-11-09

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel hissar, entréer, trapphus eller tvättstugor i hus med hyresrätter och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar.

Exempel på vilka som kan söka är allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag, privata fastighetsägare och kooperativa bostadsföreningar. Anpassningsåtgärder kan även sökas av bostadsrättsföreningar.

Läs mer här: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-till-bostader-for-aldre/?utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email