Uppsala Hiss tar steget fullt ut – blir KONE

Uppsala Hiss tar steget fullt ut – blir KONE

2019-06-05

Uppsala Hiss tar steget fullt ut – blir KONE

Hissföretaget Uppsala Hiss, verksamt inom Mälardalen och ett dotterbolag till KONE, blir från och med 2020 helintegrerat i KONE Sverige. Införlivandet av Uppsala Hiss i KONE stärker närvaron och erbjudandet i regionen inom service och modernisering av hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar.

Uppsala Hiss AB grundades 1999 och är specialiserat på service och modernisering av hissar. Sedan 2010 är företaget ett dotterbolag till KONE Sverige. I och med införlivandet slås Uppsala Hiss samman med KONE.

– Vi är glada att kunna välkomna Uppsala Hiss till KONE fullt ut och att nu kunna nyttja och därmed öka vår gemensamma kapacitet för att leverera högkvalitativa lösningar till både befintliga och nya kunder i regionen. Den mångåriga erfarenhet och höga kompetens som finns inom Uppsala Hiss är en stor tillgång för oss och våra kunder, säger Jaakko Kaivonen, vd för KONE Skandinavien.

– Nu när vi på Uppsala Hiss tar steget fullt ut och blir KONE kan vi erbjuda våra kunder ett större utbud av tjänster. Kunderna kommer att få möjlighet att ta del av ett bredare utbud av bland annat digitala tjänster och lösningar. Den lokala marknaden är våra medarbetare väl insatta i och de kommer även fortsättningsvis att kunna erbjuda våra kunder en lokal och personlig service. Vi kan på detta sätt både dra nytta både av fördelarna med att vara ett stort företag och att fortfarande ha en stark lokal förankring. När vi blir KONE öppnas dessutom nya intressanta möjligheter för våra medarbetare då de kommer att kunna arbeta med nya projekt och få fler möjligheter att utveckla den egna kompetensen, säger Johan Norling, vd för Uppsala Hiss.

Företaget kommer att konsolideras i KONE per den 1 januari 2020