Vi tecknar nytt ramavtal med AB Stockholmshem

Vi tecknar nytt ramavtal med AB Stockholmshem

2018-10-25

Uppsala Hiss har fått förnyat förtroende att vara en av fem ramavtalsleverantör som kommer leverera moderniseringar till AB Stockholmshem.

Vi ser fram emot en fortsatt gott samarbete under den nya avtalsperioden.