Om oss

Uppsala Hiss AB grundades 1999 och har utvecklats till ett väletablerat hissföretag i regionen.

Företaget har målmedvetet sedan starten byggt upp och säkrat en hög kompetensnivå, genom att handplocka och rekrytera yrkesskickliga hissmontörer och servicetekniker. Medarbetarnas höga kompetens och stora erfarenhet är också viktiga nyckelfaktorer till en fortsatt positiv utveckling på marknaden.

Sedan 2010 är Uppsala Hiss AB ett fristående dotterbolag i Kone-koncernen vilket ger trygghet för våra kunder då vi har möjlighet att ta del av en enormt stor kunskapsbas och ligga i framkant vad det gäller innovativa lösningar, kvalité & miljö samt arbeta efter högt ställda säkerhetskrav för våra kunder och medarbetare.

”Det ska vara enkelt & tryggt för våra kunder att ha hiss”

Erbjuder en totallösning

Oavsett vilken hisslösning ni behöver kan vi erbjuda en totallösning och ta ett helhetsansvar från projektering och installation till idrifttagning och slutbesiktning. Genom att ha egen personal har vi full kontroll på att arbetet alltid motsvarar våra högt ställda kvalitetskrav. Hög kompetens hos vår personal är en garanti för att våra hissar alltid levereras, monteras och servas enligt gällande föreskrifter. 

Vår huvudsakliga inriktning är renovering, modernisering samt uppgradering av hissar, vilket står för cirka 70 procent av hela verksamheten.

Vi utför även nymontage av lågfartshissar, trapphissar och övriga handikappanpassningar för att kunna tillgodose kraven för ökad tillgänglighet i fastigheterna. Vi har även en väl utvecklad serviceavdelning som ombesörjer våra befintliga avtalskunder med den löpande servicen, felavhjälpning samt reparationer på marknadens alla förekommande produkter.

Alltid personlig service

Vårt geografiska verksamhetsområde är hela Mälardalen, men med fokus på Uppsala och dess närområde. Kunderna är såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar och stora fastighetsbolag. Vår personal känner väl till den lokala marknaden vilket medger att våra kunder möts av någon som verkligen kan deras hissbestånd och därmed ge kunden en lokal personlig service.