Kvalitet & Miljö

Uppsala Hiss AB:s verksamhet är inriktad på installationer, renoveringar och service av elektriska och hydrauliska hissar.

För oss på Uppsala Hiss AB är kvalitets- och miljötänkande styrande för verksamheten. Våra kunder skall alltid kunna lita på att de installationer och tjänster de köper av oss är minst av den kvalitet som de specificerat och vi åtagit oss att leverera samt att de dessutom är så miljövänliga som möjligt. Därför har vi som ett led i vårt åtagande inför ett kvalitets- och miljöledningssystem, som uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004 Kvalitets- och miljöledningssystemet är dokumenterat i ett verksamhetssystem, som innehåller vår kvalitets- och miljöpolicy, våra kvalitets- och miljömål, samt de instruktioner som styr vår verksamhet. Kvalitets- och miljöledningssystemet och dess efterlevnad är avgörande för vår förmåga att konkurrera och uppnå våra mål.

- Johan Norling, Verkställande direktör.