Nyproduktion

Vi installerar Motala MC2000 samt arbetar med handikapphissar och tillgänglighetslösningar i nya och befintliga fastigheter.

MOTALA 2000 – ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I BOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER

Att ha hiss i ett flervåningshus är praktiskt för alla, men för många är det en absolut nödvändighet. För äldre, funktionshindrade och föräldrar med barnvagn kan det vara svårt eller omöjligt att ta trappan.

I många två- eller trevåningshus som villor, mindre hyreshus, bostadsrättföreningar och offentliga byggnader, som bibliotek, är det inte en praktisk lösning att installera en normalstor hiss. Det blir för dyrt och kräver för mycket utrymme.

KONE Motala™ 2000 plattformshiss är utformad just för dessa fall. Den kan installeras snabbt och enkelt och kräver liten plats. Den gör det möjligt för äldre människor att bo kvar längre i sina hem och den ser till att offentliga byggnader och vinstdrivande verksamheter uppfyller kraven på tillgänglighet.

Säker och lätt att använda

Hjärtat i KONE Motala 2000 plattformshiss är den patenterade tvångsstyrda kedjedriften. Ett spår innesluter kedjans hela längd och gör det omöjligt att kugga ur. Frekvensstyrning garanterar mjuk start och stopp. Tack vare de stora tryckknapparna är KONE Motala 2000 lätt att använda.

Miljöeffektiv

Den låga elanvändningen, låga säkringskraven och låga underhållsbehovet gör KONE Motala 2000 till ett ekonomiskt alternativ. Denna lösning använder 50% mindre energi än en standardhiss. LED-belysning och automatisk avstängning av insidesbelysningen när hissen inte används gör den ännu mer energisnål. Den låga energianvändningen – 0,55 kW istället för det normala 1,1 kW – gör att en 10A-säkring kan användas istället för 16A, vilket minimerar driftskostnaderna.

När hissen installeras så oljas växeln in för hela sin livstid. Därmed blir det inga kladdiga oljeläckage, krävs inget oljebyte och det blir ingen spillolja att göra sig av med.

Snabb att installera

Eftersom KONE Motala 2000 inte kräver något maskinrum utan endast en liten yta blir den snabb och enkel att installera. Hissen kan normalt installeras i en tvåvåningsbyggnad på bara några dagar.