Service

Kontinuerliga servicekontroller och ett aktivt synsätt på förebyggande åtgärder minimerar risken för oplanerade stopp och håller ned kostnaderna och stilleståndstiderna. Vi vill arbeta med att upptäcka och förebygga hissfel innan kunden har märkt att de har ett problem.

Kontinuerliga servicekontroller och ett aktivt synsätt på förebyggande åtgärder minimerar risken för oplanerade stopp och håller ned kostnaderna och stilleståndstiderna. Vi vill arbeta med att upptäcka och förebygga hissfel innan kunden har märkt att de har ett problem. I samband med det planerade servicebesöket utför teknikern en grundlig service utefter typ av avtal, tillverkarnas rekommendationer samt drift och miljö. Samtidigt som han eller hon identifierar delar som börjar närma sig slutet på sin livslängd och bör ersättas för att upprätthålla tillgängligheten mellan de fasta serviceintervallen.

”Vi vill arbeta med att upptäcka och förebygga hissfel innan kunden har märkt att de har ett problem”

Skulle olyckan ändå vara framme och vi behöver rycka ut på akuta oplanerade stopp så har vi en jourverksamhet som är kunden behjälplig vid ”folk fast” och övriga driftsstopp dygnet runt årets alla dagar. Uppsala Hiss tillhandahåller serviceavtal som uppfyller alla behov samt tekniker med mycket god kunskap. Flertalet av våra anställda har mycket lång erfarenhet inom branschen, vilket borgar för att kunden ska känna sig trygg i samarbetet med oss. Det ska vara enkelt och tryggt för våra kunder att ha hiss.