Modernisering

Uppsala Hiss har fokus på trygga lösningar för sina kunder. Detta oavsett om hissen finns i ett bostadshus, i ett företag eller i en offentlig byggnad.

Att hissar slits är oundvikligt och med åren börjar säkert hisskorgen se ful och sliten ut samtidigt som risken för driftstörningar ökar. Att byta ut hela hissen löser problemen, men det är inte alltid nödvändigt att ta till så drastiska åtgärder. Ett billigare och miljövänligare alternativ är att modernisera de existerande hissarna. Istället för att kosta på en helt ny hiss kan det ofta räcka med att byta ut slitna nyckelkomponenter, fräscha upp ytskiktet i hisskorgen och kanske byta hissdörrar för att förvandla en ålderstigen hiss till en modern, driftsäker, användarvänlig och pålitlig hiss.

Vi hjälper er att gå igenom ert hissbestånd och kommer med förslag på vad som behöver åtgärdas för att boende och besökare ska kunna åka tryggt i smakfulla hissar. När vi kommit överens om vad som behöver moderniseras sköter vi om hela projektet från "ax till limpa" med egen personal, på det sättet har vi total kontroll på att arbetet motsvarar våra höga kvalitetskrav.

Under ett moderniseringsprojekt tar Uppsala Hiss totalansvar och ger kunden allt stöd från förstudie tills det hela är i mål.

Även om kunden behöver och önskar mycket specifika lösningar så kan vi alltid få fram dessa. Kundkategorierna är allt från små och stora bostadsrättsföreningar till bostadsbolag. Bland kunderna finns också industriföretag, kontor, sjukhus med mera som både har personhissar, handikapphissar och lasthissar. De moderniseringsprojekt som är aktuella rör sig om allt från enkla ombyggnader och kompletteringar till totala renoveringar. Dessa omfattar helt utbyte av korg, korginredning, dörrar, maskineri, styr, el, signalisering, larm och övriga slitdelar.

”Modernisering är oftast mer kostnadseffektivt än att byta hela hissen. Kunden får ändå en modern och driftsäker hiss.”

Då Uppsala Hiss sedan får förfrågan presenterar företaget en offert. Man lyssnar alltid noga till kundens krav och önskemål.

En kärngrupp med fyra personer på Uppsala Hiss svarar för planering, projekt- och byggledning av moderniseringsprojekten. Arbetet på plats sköts till nästan 100 procent av egen personal med mycket hög kompetens inom el och mekanik. Detta borgar för kvalitet i varje projekt.