Image
Affrside

Affärside

" UPPSALA HISS AB:s affärside och viktigaste mått på kvalitet är nöjda kunder. Allt vårt arbete skall därför utföras i enlighet med de av företagsledningens uppsatta kvalitetsmål. Målen når vi om alla våra produkter och installationer uppfyller avtalade villkor. Varje projekt skall vara en rekommendation för kommande projekt. "

För att göra detta skall vi
- Leverera produkter med rätt kvalite.
- Leverera i rätt tid, och på rätt sätt.
- Dokumentera levererade produkter.
- Alltid sträva efter att förbättra kvaliteten på våra egna arbeten,
  och på sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt  specifikationer och kontrakt.
  Att göra rätt från början och leverera i rätt tid skall gälla för allt arbete inom  företaget.

Följande mätbara mål skall löpande mätas
- Följa upp interna justeringskostnader.
- Att leveranser sker i rätt tid.
- Att dokumentera kostnader för garantireparationer och service. Det är  företagsledningens ansvar att se till
  att kvalitetspolicyn är uppfattad,  förverkligad och vidmakthållen inom hela organisationen.

- Ge berörd personal korrekt information och utbildning så att de kan utföra  sina arbetsuppgifter.

- Sträva efter att goda relationer råder mellan företaget, de anställda och  deras omgivning.

 Felanmälan dygnets alla 24 timmar
      018-550 560

Läs Mer

Organisation
Uppsala Hiss AB:s organisation. » Läs mer...

Kvalite & Miljö
Uppsala Hiss AB:s verksamhet är inriktad på installationer, renoveringar och service av elektriska och hydrauliska hissar. » Läs mer...

Föreskrifter
Här finner du bla, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar. » Klicka här...

Samarbetspartner
Länkar till våra sammarbetspartners. » Klicka här...

Arbeta hos oss
är du intresserad av att arbeta på Uppsala Hiss och är utbildad hisstekniker eller har liknande erfarenhet. » Klicka här...

Twitter         RSS