Image
Kvalite & Miljö

Kvalite & Miljö

image

Uppsala Hiss AB:s verksamhet är inriktad på installationer, renoveringar och service av elektriska och hydrauliska hissar.

För oss på Uppsala Hiss AB är kvalitets- och miljötänkande styrande för verksamheten.Våra kunder skall alltid kunna lita på att de installationer och tjänster de köper av oss är minst av den kvalitet som de specificerat och vi åtagit oss att leverera samt att de dessutom är så miljövänliga som möjligt.

Därför har vi som ett led i vårt åtagande inför ett kvalitets- och miljöledningssystem, som uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004

Kvalitets- och miljöledningssystemet är dokumenterat i ett verksamhetssystem, som innehåller vår kvalitets- och miljöpolicy, våra kvalitets- och miljömål, samt de instruktioner som styr vår verksamhet. Kvalitets- och miljöledningssystemet och dess efterlevnad är avgörande för vår förmåga att konkurrera och uppnå våra mål.

Johan Norling
Verkställande direktör

Om Uppsala Hiss AB

1999 grundades Uppsala Hiss av Roine Gustavsson och Peter Wall, och när tioårsjubileet firas 2009 har antalet medarbetare vuxit till...

Affärside

UPPSALA HISS AB:s affärside och viktigaste mått
på kvalitet är nöjda kunder. Allt vårt arbete skall därför utföras i enlighet med de av företagsledningens uppsatta kvalitetsmål...

 Felanmälan dygnets alla 24 timmar
      018-550 560

Läs Mer

Organisation
Uppsala Hiss AB:s organisation. » Läs mer...

Kvalite & Miljö
Uppsala Hiss AB:s verksamhet är inriktad på installationer, renoveringar och service av elektriska och hydrauliska hissar. » Läs mer...

Föreskrifter
Här finner du bla, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar. » Klicka här...

Samarbetspartner
Länkar till våra sammarbetspartners. » Klicka här...

Arbeta hos oss
är du intresserad av att arbeta på Uppsala Hiss och är utbildad hisstekniker eller har liknande erfarenhet. » Klicka här...

Twitter         RSS